Ishøj Søpark

Søparken er et rekreativt område på grænsen til Greve Kommune. Søparken ligger i en kystkile og har et stort og varieret naturindhold. Området ligger i tæt tilknytning til Vejleåparken og er derfor et vigtigt rekreativt område for bebyggelsens beboere og som udflugtsmål for Ishøjs egne borgere og for gæster udefra. Søparken er bestående af Ishøj Sø, Lille Vejleå, Ishøjen, mindre beplantninger og vandhuller. Om sommeren afgræsses engarealerne af skotsk højlandskvæg og marskfår, hvilket sikrer en varieret natur. 

Fra Ishøjen er der en flot udsigt over ådalen, Strandparken og store dele af Ishøj By. Højen er et udflugtsmål om vinteren, da kælkemulighederne er gode. I hele Søparken er der gode stiforbindelser og opholdsmuligheder. Ishøjs kløversti forløber igennem hele området.