Herregårdslandskaber

I kommunens sydvestlige del tæt ved Torslunde Landsby kan man opleve et spændende kulturlandskab. Her ligger herregårdene Benzonsdal og Barfredshøj. Landskabet er karakteriseret af store, åbne marker med flotte udsigter. Landskabet har mange fine elementer med langstrakte alléer, tydelige markskel af f.eks. stendiger og store fritstående løvtræer samt ældre løvskov ned mod Lille Vejleå. Hele området er omfattet af en landskabsfredning og er sammenhængende over kommunegrænsen med Gjeddesdal Gods mod syd. 
Det åbne landskab står i kontrast til de tætte byområder i den østlige del af kommunen og giver hermed en helt særlig oplevelse for de besøgende. Naturstien Strandparken Hedeland gør det muligt at gå og cykle igennem området. Fra Torslunde kan man via Smedeengen komme ud i området.